Påmindelse om Indkaldelse til generalforsamling 2011

Påmindelse om Indkaldelse til generalforsamling 2011

Generalforsamling finder sted samme sted som de to foregående år Fønsborg, Gl. Fønsvej 3, 5580 Nørre Åby. Lørdag den 29. januar kl. 13 tilmeldning til immetilmeldning@hotmail.com Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Byggeprojekt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg if. lovene 8. Sovsekanden 9. Evt. 10. Diverse konkurrencer

Tillykke til alle Imme Folk!

Tillykke til alle Imme Folk!

Det er et glædelig øjeblik. Det lykkes, at den skønne fondraisinggruppes indsats har båret frugt! De har fået støtte fra Friluftsrådet, Oticon og Cristmas Møllers Mindefond. Sammen med de penge foreningen har samlet, bestyrelsen har sat byggeri i gang… …Og Rudkøbing Værft er nu gået i gang med at bygge bunden og stævnene på skibet!!!!