Påmindelse om Indkaldelse til generalforsamling 2011

Påmindelse om Indkaldelse til generalforsamling 2011

Generalforsamling finder sted samme sted som de to foregående år Fønsborg, Gl. Fønsvej 3, 5580 Nørre Åby. Lørdag den 29. januar kl. 13 tilmeldning til immetilmeldning@hotmail.com Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Byggeprojekt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg if. lovene 8. Sovsekanden 9. Evt. 10. Diverse konkurrencer